2 نفر آنلاین
تصویر وقتی موسیقی می‌شنوید چه می‌بینید؟ پس زمینه

شما وقتی به موسیقی گوش می‌دهید چه تصوری دارید و چه می‌بینید؟ 

آیا همه ما هنگام گوش دادن به موسیقی یک چیز را تصور می کنیم؟ یا اینکه تجربیات ما از شنیدن یک آهنگ به طرز ناامید کننده‌ای ذهنی هستند؟ به عبارت دیگر، آیا موسیقی واقعاً یک زبان جهانی است؟

برای بررسی این سؤالات، یک تیم بین المللی از محققان (شامل یک پیانیست کلاسیک، یک درامر راک و یک نوازنده بیس کنسرت) از صدها نفر پرسیدند که هنگام گوش دادن به موسیقی دستگاهی چه داستان هایی را تصور می کردند. نتایج اخیراً در مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم کشور آمریکا ظاهر شد.