3 نفر آنلاین

برچسب آهنگ‌ها و مطالب : ترانه-چگونه-ساخته-میشود

تصویر تعریف ترانه و اجزای اصلی آنپس زمینه

در این مطلب ترانه را با قواعد ادبی تعریف میکنیم و اجزای اصلی ترانه را نیز  جداگانه مورد بررسی قرار میدهیم..

تعریف کلی ترانه : ترانه کلامی است که برای همراهی و هماهنگی با موسیقی ابداع و نوشته میشود تا خواننده آن را تحت قواعد موسیقایی اجرا کند...