1 نفر آنلاین

تازه ترین مطالب وبلاگ


تصویر کاور تعریف ترانه و اجزای اصلی آنپس زمینه

تعریف ترانه و اجزای اصلی آن

در این مطلب ترانه را با قواعد ادبی تعریف میکنیم و اجزای اصلی ترانه را نیز  جداگانه مورد بررسی قرار میدهیم..

تعریف کلی ترانه : ترانه کلامی است که برای همراهی و هماهنگی با موسیقی ابداع و نوشته میشود تا خواننده آن را تحت قواعد موسیقایی اجرا کند...